1397/12/02 | |
  

 

 


  

[Atorpatdate] نظرات: 2 نمایش: 6161 تعداد امتیاز: 4   (Article Rating)

جشنواره ناموفق موسیقی دریاچه اورمیه + تصاویرجشنواره ناموفق موسیقی دریاچه اورمیه + تصاویر

ارتباط اجرای موسیقی راک غربی که گویا بومی سازی شده بود با رساندن آب به دریاچه ارومیه را هیچ کس نفهمید!

19 خرداد ماه 94 برنامه ای در محل آمفی تئاتر روباز پارک ائللرباغی ارومیه برگزار شد که عنوان آن جشنواره موسیقی دریاچه ارومیه گذاشته شده بود و شعار "نغمه هایمان را برای دریاچه ارومیه هم صدا کنیم" شعاری زیبا برای این مراسم تلقی می شد.

بر اساس اعلام برگزار کنندگان مقرر بود این مراسم که نمی توان بدان جشنواره گفت در ساعت 5.5 یا 6 بعد از ظهر آغاز شود اما عدم استقبال مردم و حضور نداشتن حتی یک مسئول در آن سبب شد در یک بی نظمی کامل با یک ساعت و نیم تاخیر آغاز شود.
حتی انتظارها برای ملحق شدن متولیان برگزاری مراسم و تشکرهای چندین باره و گاه و بیگاه و اسم بردن از افرادی خاص در پشت تریبون نتوانست رونقی به این به اصطلاح جشنواره ببخشد.
اساسا برگزیدن عنوان جشنواره برای رویدادی که فقط سه چهار گروه موسیقی با پول بیت المال در آن برنامه اجرا می کنند کار غلطی است چراکه اغلب جشنواره ها می بایست از عنصر رقابت در ارائه آثار و منتخب بودن و برتری داشتن به دیگر رقبا برخوردار باشند در ثانی گزیدن نام جشنواره برای حل یک بحران زیست محیطی که رویدادی سیاه و تیره تلقی می شود چندان برازنده به نظر نمی آید.
از چند روز پیش با پخش شدن بنرهای برگزاری این به اصطلاح جشنواره موسیقی برای احیا دریاچه ارومیه اذهان افکار عمومی و به ویژه فعالان رسانه ای درگیر این اندیشه بود که چنین رویدادی چه کمکی برای احیاء دریاچه می تواند بکند؟
ترکیب شهروندانی که در سکوهای گرم آمفی تئاتر پارک ائللرباغی نشسته بودند نشان نمیداد که هیچ کدام از آنها چغندرکار یا حتی کشاورز باشند!
حتی جوانهایی که برای گذران وقت فراغت خود در پارک مشغول گشت و گذار بودند و با شنیدن نوای سورنا و دهل به مراسم آمده و رقص و پایکوبی می کردند از اینکه دریاچه ارومیه بهانه چنین مراسمی شده تعجب کرده بودند.
ارتباط اجرای موسیقی راک غربی که گویا بومی سازی شده بود با رساندن آب به دریاچه ارومیه را هیچ کس نفهمید!
شهروندان حاضر در مراسم در پاسخ به این سوال که به باور شما این مراسم کمکی به احیاء دریاچه ارومیه می کند متفق القول اظهار تعجب و ناامیدی می کردند.
گزارش تصویری پیش رو گزیده ای از این رویداد است که در حد وسع صفر تا صد مراسم را از قبل از شروع تا پایان آن روایت می کند و سندی بر این ادعای دلسوزانه است که بودجه های فرهنگی ستاد احیا دریاچه ارومیه خوب مدیریت نمی شوند.
 

19 خرداد ماه 94 برنامه ای در محل آمفی تئاتر روباز پارک ائللرباغی ارومیه برگزار شد که عنوان آن جشنواره موسیقی دریاچه ارومیه گذاشته شده بود و شعار "نغمه هایمان را برای دریاچه ارومیه هم صدا کنیم" شعاری زیبا برای این مراسم تلقی می شد.

بر اساس اعلام برگزار کنندگان مقرر بود این مراسم که نمی توان بدان جشنواره گفت در ساعت 5.5 یا 6 بعد از ظهر آغاز شود اما عدم استقبال مردم و حضور نداشتن حتی یک مسئول در آن سبب شد در یک بی نظمی کامل با یک ساعت و نیم تاخیر آغاز شود.

حتی انتظارها برای ملحق شدن متولیان برگزاری مراسم و تشکرهای چندین باره و گاه و بیگاه و اسم بردن از افرادی خاص در پشت تریبون نتوانست رونقی به این به اصطلاح جشنواره ببخشد.

اساسا برگزیدن عنوان جشنواره برای رویدادی که فقط سه چهار گروه موسیقی با پول بیت المال در آن برنامه اجرا می کنند کار غلطی است چراکه اغلب جشنواره ها می بایست از عنصر رقابت در ارائه آثار و منتخب بودن و برتری داشتن به دیگر رقبا برخوردار باشند در ثانی گزیدن نام جشنواره برای حل یک بحران زیست محیطی که رویدادی سیاه و تیره تلقی می شود چندان برازنده به نظر نمی آید.

از چند روز پیش با پخش شدن بنرهای برگزاری این به اصطلاح جشنواره موسیقی برای احیا دریاچه ارومیه اذهان افکار عمومی و به ویژه فعالان رسانه ای درگیر این اندیشه بود که چنین رویدادی چه کمکی برای احیاء دریاچه می تواند بکند؟

ترکیب شهروندانی که در سکوهای گرم آمفی تئاتر پارک ائللرباغی نشسته بودند نشان نمیداد که هیچ کدام از آنها چغندرکار یا حتی کشاورز باشند!

حتی جوانهایی که برای گذران وقت فراغت خود در پارک مشغول گشت و گذار بودند و با شنیدن نوای سورنا و دهل به مراسم آمده و رقص و پایکوبی می کردند از اینکه دریاچه ارومیه بهانه چنین مراسمی شده تعجب کرده بودند.

ارتباط اجرای موسیقی راک غربی که گویا بومی سازی شده بود با رساندن آب به دریاچه ارومیه را هیچ کس نفهمید!

شهروندان حاضر در مراسم در پاسخ به این سوال که به باور شما این مراسم کمکی به احیاء دریاچه ارومیه می کند متفق القول اظهار تعجب و ناامیدی می کردند.

گزارش تصویری پیش رو گزیده ای از این رویداد است که در حد وسع صفر تا صد مراسم را از قبل از شروع تا پایان آن روایت می کند و سندی بر این ادعای دلسوزانه است که بودجه های فرهنگی ستاد احیا دریاچه ارومیه خوب مدیریت نمی شوند.

http://titraval.ir/media/k2/galleries/352/502A4064.jpg

 

http://titraval.ir/media/k2/galleries/352/502A4071.jpg

 

http://titraval.ir/media/k2/galleries/352/502A4074.jpg

 

http://titraval.ir/media/k2/galleries/352/502A4077.jpg

 

http://titraval.ir/media/k2/galleries/352/502A4081.jpg

 

http://titraval.ir/media/k2/galleries/352/502A4083.jpg

 

http://titraval.ir/media/k2/galleries/352/502A4085.jpg

 

http://titraval.ir/media/k2/galleries/352/502A4086.jpg

 

http://titraval.ir/media/k2/galleries/352/502A4088.jpg

 

http://titraval.ir/media/k2/galleries/352/502A4092.jpg

 

http://titraval.ir/media/k2/galleries/352/502A4093.jpg

 

http://titraval.ir/media/k2/galleries/352/502A4095.jpg

 

http://titraval.ir/media/k2/galleries/352/502A4096.jpg

 

http://titraval.ir/media/k2/galleries/352/502A4099.jpg

 

http://titraval.ir/media/k2/galleries/352/502A4113.jpg

 

http://titraval.ir/media/k2/galleries/352/502A4114.jpg

 

http://titraval.ir/media/k2/galleries/352/502A4116.jpg

 

http://titraval.ir/media/k2/galleries/352/502A4131.jpg

 

http://titraval.ir/media/k2/galleries/352/502A4136.jpg

 

http://titraval.ir/media/k2/galleries/352/502A4140.jpg

 

http://titraval.ir/media/k2/galleries/352/502A4145.jpg

 

http://titraval.ir/media/k2/galleries/352/502A4146.jpg

 

http://titraval.ir/media/k2/galleries/352/502A4148.jpg

 

http://titraval.ir/media/k2/galleries/352/502A4150.jpg

 

http://titraval.ir/media/k2/galleries/352/502A4151.jpg

 

http://titraval.ir/media/k2/galleries/352/502A4154.jpg

 

http://titraval.ir/media/k2/galleries/352/502A4161.jpg

 

http://titraval.ir/media/k2/galleries/352/502A4164.jpg

 

http://titraval.ir/media/k2/galleries/352/502A4165.jpg

 

http://titraval.ir/media/k2/galleries/352/502A4168.jpg

 

http://titraval.ir/media/k2/galleries/352/502A4171.jpg

 

http://titraval.ir/media/k2/galleries/352/502A4178.jpg

 

http://titraval.ir/media/k2/galleries/352/502A4183.jpg

 

http://titraval.ir/media/k2/galleries/352/502A4190.jpg

 

http://titraval.ir/media/k2/galleries/352/502A4191.jpg

 

http://titraval.ir/media/k2/galleries/352/502A4194.jpg

 

http://titraval.ir/media/k2/galleries/352/502A4195.jpg

 

http://titraval.ir/media/k2/galleries/352/502A4201.jpg

 

http://titraval.ir/media/k2/galleries/352/502A4206.jpg

 

http://titraval.ir/media/k2/galleries/352/502A4213.jpg

 

http://titraval.ir/media/k2/galleries/352/502A4214.jpg

 

http://titraval.ir/media/k2/galleries/352/502A4221.jpg

 

http://titraval.ir/media/k2/galleries/352/502A4223.jpg

 

 

 

 

 

کد: 1550156
گروه: اجتماعی, اخبار مهم, دریاچه ارومیه, گزارش تصویری , هنری
TAGS : دریاچه اورمیه, ارومیه, جشنواره موسیقی, ستاداحیاء

مطالب مرتبط :
به مناسبت سالگرد تسخیر فرهنگسرای رسانه آینانیوز- حامد عطائی؛ در گرماگرم آماده سازی یک پروپوزال برای مدیریت بخش فرهنگی باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری اورمیه، در نخستین روزهای روی کار آمدن احد ی...
حضرت آقای قریشی! نماز جمعه این هفته را در میاندوآب اقامه کنید! آینانیوز- حامد عطائی؛ مساله «آب» بحران جهانی است. ایران از اقلیم نیمه بیابانی در حال تبدیل شدن به بیابان کامل است. این واقعیت شاید از دید بسیاری از مر...
خیابان اورمیه کجاست؟ نخستین ساكنان خیابان آذربایجان، «آذربایجانی‌ها» بودند. هنوز هم در این خیابان مهم منطقه، بیشتر ساكنان اهل آذربایجان هستند. این خیابان از دوره پهلوی مرك...
وحدت سمفونیک سازها برای دریاچه اورمیه +تصاویر ارکستر سمفونیک تهران در دوره جدید و با گذشت نزدیک به دو ماه از آخرین اجرای خود بار دیگر به صحنه رفت تا دو اثر از محمدسعید شریفیان را اجرا کند. قطعه "د...
اعلام موجودیت خبرنگاران حافظ محیط زیست آذربایجان غربی همزمان با روز ملی هوای پاک جمعی از خبرنگاران استان آذربایجان غربی در حرکتی خودجوش و نمادین با تشکل های مردم نهاد استان های آذربایجان غربی و آذربایجان ...

امتیاز بندی

نظرات

# ارسال کننده: یک دوست
   تاریخ ارسال:2015/06/10
سلام خدمت حامد عزیز
لطفا از محیط زیست و قطع درختان دانشگاه ارومیه توسط دستور رییس دانشگاه ارومیه خبر بزنید که در عرض یکی دو روز ده ها درخت را در داخل دانشگاه ارومیه خ دانشکده قطع کرده و زمین را سریع شخم زده و تبدیل به معلوم چه می کنند و سیمان و آجر ریختند سریع اگه به داخل دانشگاه سر بزنید متوجه این فاجعه زیست محیطی می شوید که جناب استاندار دستور تبدیل به باغ را داده اند اما رییس دانشگاه فعلا در این مرحله این قسمت از منابع طبیعی را با بهانه مختلف تخریب کرده دور از دید محیط زیست رسانه ها و...

# ارسال کننده: مشفقی
   تاریخ ارسال:2015/06/11
عکسها که خیلی عالی بودند و نشان دهنده جمعخانوادگی است. البته از نظرشما اگر حضرت پور آمده بود خوب بود.
نفاق بس است.
ارسال نظر:

نام و نام خانوادگی (الزامی)

Email (not required)

وب سایت

Enter the code shown above:

  

  جستجو در اخبار   

Copyright 2015 www.ainanews.com