1397/11/29 | |
  

 

 


  

[Atorpatdate] نظرات: 0 نمایش: 1187 تعداد امتیاز: 4   (Article Rating)

مشق الفبای آبادانی در صفر مرزیمشق الفبای آبادانی در صفر مرزی

آشنایی با دشواری های آبرسانی آب و فاضلاب روستایی به مناطق محروم و مرزی آذربایجان غربی در تور خبری شمال استان

آینانیوز- حامد عطائی؛ بازدیدهای میدانی یکی از روشهای موثر اطلاع رسانی است که طی آن خبرنگار از نزدیک در جریان کم و کیف رویدادهایی که در حوزه مربوطه اتفاق می افتد قرار می گیرد. در این تکنیک به اصل گردش آزاد اطلاعات احترام گذاشته می شود. خبرنگار تولید خبر «دیکته شده» نمی کند. بلکه به فراخور برداشت خود از میدان دید و عمل دستگاه میزبان و با فکر باز و آزادی عمل به تدوین و تحریر داده های دریافتی می پردازند و در این میان تحلیلی هم از دیده ها و یافته هایش می دهد.
همان کاری را که شرکت آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربی به آن دست زد. آبفای روستایی در نشست خبری چندی پیش خود با خبرنگاران که به مناسبت هفته دولت برگزار شده بود از پیشنهاد تولید گزارش میدانی خبرنگاران در خصوص پروژه های آبرسانی به مناطق محروم و دورافتاده از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی استقبال کرد و اوایل هفته گذشته این تور خبری با حضور حدود 25 خبرنگار به مقصد سه شهر شمال استان و مناطق محروم و مرزی آنها برگزار شد.
آبفای روستایی یکی از محل های هزینه اعتبارات صندوق توسعه ملی است. این اعتبارات یک جور بودجه و در واقع وام بلاعوض هستند که با موافقت مقام معظم رهبری برای هزینه کرد در پروژه های آبرسانی به مناطق محروم و دورافتاده اختصاص می یابد. کل برداشتی دولت از محل این صندوق در این خصوص 500 میلیون دلار بوده که رقم ریالی آن می شود 1400 میلیارد تومان. از این مبلغ 46 میلیارد تومان به آذربایجان غربی رسیده یعنی حدود 3 درصد. ولی همین رقم اندک توانسته تحول بزرگی در پروژه های آبرسانی شرکت آبفای روستایی ایجاد کند. چرا که رقم های این اعتبارات نقد است و مثل اعتبارات استانی نیست که از 41 میلیارد سال 95 تنها 1 میلیارد و 600 میلیون آن تخصیص یافته باشد!
آبفای روستایی آذربایجان غربی با این وجود هنوز پارت اول اعتبارات صندوق توسعه ملی را مستهلک نکرده. به دلیل صعوبت مناطق روستایی این استان، عملیات پروژه ها به کندی پیش می رود. به عنوان مثال آبرسانی به مناطق روستایی ماکو از صفرمرزی در چشمه ثریا آغاز می شود و بعد از لوله گذاری در عمق رودخانه ارس از مناطق پوشیده از سنگهای آتشفشانی دامنه های آرارات و شنزارهای روان آن حوالی به روستاهایی می رود که از 3 تا 13 خانوار سکنه دارند و در اغلب موارد هزینه انشعاب آب یک واحد روستایی چند ده برابر حق انشعابی است که از مشترک اخذ می شود.
البته اینها دلیل آن نمی شود که از محرومیت این مناطق روستایی که متعلق به خاک جمهوری اسلامی است چشم پوشید. راهنمای سفر می گفت پایگاههای مرزی کشورهای دوست و همسایه که دقیقا در چندصدمتری روستاهای دشت بورالان ماکو قرار دارند دهها سال است هم به آب، هم برق و هم امکانات رفاهی مجهزند این درحالی است که با گذشت 37 سال از پیروزی انقلاب اسلامی هنوز هستند انسانهایی در جغرافیای ایران که از داشتن آب آشامیدنی و برق و بسیاری دیگر از امکاناتی که دیگر شهروندان کشورمان برخوردارند، محرومند.
یکی از پروژه های آبرسانی آبفای روستایی آذربایجان غربی در ییلاقات بورالان ماکو پمپاژی به ارتفاع 800 متر دارد. با مقایسه این پروژه با یکی از پیشنهادهای طرح احیای دریاچه اورمیه که به دلیل دشواری پمپاژ آب به این میزان ارتفاع در مرحله مطالعه مسکوت مانده می توان به اهمیت زحمات مدیران و کارکنان آب و فاضلاب روستایی پی برد.
با تشکر از وحید مینایی مدیر روابط عمومی آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربی و همکارانشان و رضا امین آذر خبرنگار روزنامهخ جمهوری اسلامی که تدارک و رهبری این سفر را بر عهده داشتند، با ما در یکی از خاطره انگیزترین تورهای خبری چندسال اخیر خبرنگاران آذربایجان غربی به چهریق سلماس، شوربولاغ خوی و بورالان ماکو بیایید!
تامین اعتبارآبرسانی به 14 روستای شهرستان سلماس از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی


اعتبارات موردنیاز برای آبرسانی به 14روستای شهرستان سلماس از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی تامین شده است.
این میزان اعتبار14میلیاردو400میلیون ریال را شامل می شود که برای اجرای دومجتمع آبرسانی«شناتال» و «قره قشلاق» اختصاص یافته است. اعتبار کلی اجرای این پروژه ها نیز44میلیاردو400میلیون ریال است.
مجتمع آبرسانی شناتال 10روستا را تحت پوشش دارد که عملیات آبرسانی به روستاهای کتبان، اصلانیک، حق وران وزنگو درهفته دولت سال گذشته به بهره برداری رسیده اند.
آبرسانی به سه روستای دیگراین مجتمع شامل ماته خرپه، اسبشه وکهریز تا دهه فجر سال جاری اتمام وبهره بردرای ازآنها آغاز خواهد شد.
آبرسانی به روستاهای گرماویچ، شناتال وبلقزن این مجتمع نیز تا دهه فجرسال آینده آماده بهره برداری خواهند شد.
دراجرای این مجتمع 25 کیلومتر خط انتقال، 30کیلومتر شبکه توزیع، حفریک حلقه چاه واحداث مخزن بتنی یظرفیت 320متر مکعب پیش بینی شده است.
بابهره برداری کامل از این مجتمع، آب آشامیدنی سالم وبهداشتی 690خانوار با سه هزارو 315نفر جمعیت تامین خواهد شد.
مجتمع چهارروستایی قره قشلاق نیز دیگرپروژه آبرسانی به روستاهای قره قشلاق، یوشانلو، سلطان احمد و کنگرلو سلماس است که از452میلیاردو255میلیون ریال اعتبارموردنیازآن، 30میلیارد ریال از اعتبارات صندوق توسعه ملی تامین شده است.
آبرسانی به دوروستای قره قشلاق ویوشانلو این مجتمع درهفته دولت سال جاری به بهره برداری رسیده ودوروستای سلطان احمد و کنگرلو نیز تا دهه فجر سال جاری به اتمام خواهند رسید.
برای آبرسانی به روستاهای این مجتمع با تحت پوشش قرار دادن یکهزارو 441خانواروپنج هزارو167نفر جمعیت، حفر یک حلقه چاه، 10کیلومتر خط انتقال، 36کیلومترشبکه توزیع ومخزن بتنی با ظرفیت 100مترمکعب پیش بینی شده است.
آبرسانی به شش روستای شهرستان خویv ازمحل اعتبارات صندوق توسعه ملی


اعتبارات مورد نیاز برای آبرسانی به شش روستای شهرستان خوی نیز از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی تامین شده است.
این پروژه ها شامل مجتمع شوربلاغ، قوروق وقشلاق است که بخشی از اعتبارات مورد نیاز آنها ازمحل اعتبارات صندوق توسعه ملی تامین شده است.
مجتمع شوربلاغ شامل روستاهای ملاجنود، شوربلاغ، آباطی وحصارتپه است که آب آشامیدنی 547خانوارروستایی با دوهزارو299نفر جمعیت را تامین خواهد کرد.
برای اتمام این پروژه ها که پیش بینی می شود دردهه فجر سال جاری بهره برداری ازآنها آغازشود، 16کیلومتر خط انتقال، 20کیلومتر شبکه توزیع، حفر یک حلقه چاه واحداث موتورخانه ونیرورسانی درنظر گرفته شده است.
اعتبار کلی این پروژه 22میلیاردو500میلیون ریال است که از این میزان شش میلیارد ریال از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی تامین شده است.
آبرسانی به روستای قوروق شهرستان خوی نیز پنج میلیارد ریال ازاعتبارات صندوق توسعه ملی را به خود اختصاص داده است.


اعتبار کلی این پروژه 16میلیارد ریال است که با اتمام آن دردهه فجر سال جاری آب آشامیدنی سالم وبهداشتی 446خانوار با یکهزارو525نفر جمعیت تامین خواهد شد.
دراجرای این پروژه شش کیلومتر خط انتقال، 15کیلومتر شبکه توزیع، حفر یک حلقه چاه، مخزن 500متر مکعبی، نیرورسانی واحداث یکباب موتورخانه پیش بینی شده است.
برای آبرسانی به روستای قشلاق شهرستان خوی نیز پنج میلیارد ریالاز محل اعتبارات صندوق توسعه ملی اختصاص یافته است. اعتبار کلی این پروژه 17میلیارد ریال برآورد شده است.
عملیات اجرایی این پروژه نیز تا دهه فجر سال جاری اتمام و386خانوار با یکهزارو324نفر جمعیت از آب آشامیدنی سالم وبهداشتی برخوردار خواهند شد.
چهارکیلومترخط انتقال، 15کیلومتر شبکه توزیع، حفر یک حلقه چاه، احداث موتورخانه، مخزن بتنی 300متر مکعبی ونرورسانی دراین پروژه پیش بینی شده است.
16روستای شهرستان ماکو برخوردار از اعتبارات صندوق توسعه ملی


درشهرستان ماکو نیز آبرسانی به 16 روستای این شهرستان درمنطقه بورالان از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی صورت می گیرد.
ازاین تعداد روستا آبرسانی به پنج روستای ملحم، علوحاجو، عجمی، علی فراش ودرهن درهفنه دولت سال گذشته به بهره برداری رسیده وروستاهای گل عالی، سالبند، گریک، شوریک وحاجو نیز همزمان با هفته دولت سال جاری از نعمت آب آشامیدنی سالم وبهداشتی برخوردار شدند.
عملیات آبرسانی به شش روستای دیگرنیز شامل سوریک، قلعه جوق، کداک، ملاحسن، کاجد وموس نیزادامه داشته وپیش بینی می شود تا پایان سال مالی 95 بهره بردرای از آن آغاز شود.
برای بهره مندی این تعداد روستا ازآب آشامیدن، با بهسازی یک دهنه چشمه درمنطقه چشمه ثریا واحداث خط انتقال بطول 54کیلومتر، با بهره گیری از پنج باب ایستگاه پمپاژ آب مورد نیاز ازمنشا تولید به روستاهای منطقه انتقال داده می شود.


با بهره برداری کامل از این پروژه 485خانواربا دوهزارو165نفر جمعیت ازآب آشامیدنی سالم وبهداشتی برخوردار می شوند.
71میلیارد ریال برای اجرای این پروژه پیش بینی اعتبار گردیده که تاکنون 42میلیارد ریال آن جذب وهزینه شده است.
ازمیزان اعتبار پیش بینی شده برای اجرای این پروژه، 30میلیاردریال ازمحل اعتبارات صندوق توسعه ملی اختصاص یافته است.
(خبرهای این گزارش عینا از سایت روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربی نقل شده است)

 

کد: 1560817
گروه: اجتماعی, اقتصاد و بازرگانی, گزارش و مصاحبه, اخبار مهم, خبر ویژه 3
TAGS : آذربایجان غربی, آب و فاضلاب روستایی, آبفای روستایی, تنورخبری

مطالب مرتبط :
گزارش همایش تجلیل از شهدای مدافع حرم آذربایجان غربی آینانیوز- شادی غلامی؛ همایش تجلیل از شهدای مدافع حرم آذربایجان غربی به همت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی آذربایجان غربی در سالن ابن سینای این دانش...
لایحه جامع وکالت چالش بزرگ استقلال وکلاست کانون وکلای دادگستری، اخیرا مراودات رسانه ای اش را افزایش داده. این نهاد حقوقی که از سال 76 تاسیس و از 86 در آذربایجان غربی مستقل شده هیچ گاه در رسانه...
عضو سابق پدافند غیرعامل شمال غرب: عدالت شهری یعنی اینکه توسعه در همه مناطق اتفاق بیفتد عضو ارشد سابق پدافند غیرعامل استانهای شمال غرب کشور که خود را برای حضور در یک رقابت سیاسی آماده می کند در دشستی صمیمی با تعدادی از خبرنگاران و اصحاب ر...
برگزاری اولین یادواره شهدای غواص توسط دانشگاه فنی قاضی طباطبایی اورمیه شهدای غواص از وقتی سر زبانها افتاد که کمیته تفحص شهدای ستاد کل نیروهای مسلح سال گذشته استخوانهای تعدادی از شهدای غواص مفقود شده در جریان عملیات کربلای...
به ذیحسابان بخشنامه خواهم کرد که سندهای مالی اجناس تولیدی خارج از استان را پرداخت نکنند استاندار آذربایجان غربی گفت: به دنبال ایجاد نمایشگاه دائمی عرضه محصولات تولیدی داخلی استان هستیم.به گزارش آینانیوز، قربانعلی سعادت که در مراسم رونمایی...

امتیاز بندی

در حال حاضر هیچ نظری ارسال نشده است
ارسال نظر:

نام و نام خانوادگی (الزامی)

Email (not required)

وب سایت

Enter the code shown above:

  

  جستجو در اخبار   

Copyright 2015 www.ainanews.com