نسخه چاپی خبر

www.Ainanews.com

 3333
 آب رفتن در گوش

آب رفتن در گوش

 اگر گوش در اثر آب رفتگی درد گرفت چگونه درمان کنیم؟

اگر آب در گوش رفته باشد از ریختن آب اکسیژنه درگوش بکلی خودداری شود فقط مقداری روغن گرچک (روغن چراغ)را در قاشق غذاخوری ریخته و دم آتش نگه دارند که گرم شود و چند قطره در گوش بچکانند.

قسم دیگر:روغن بادام تلخ را در گوش بچکانند و قدری پشم گرم نموده در جلوی گوش بگذارند و گوش را ببندند.

دستور دیگر:مقداری بهره موم(موم سیاه)فتیله نموده در گوش بگذارند که آب داخل گوش را بکشد.

نتیجه دیگر:کاغذ آبی را فتیله نموده در گوش بگذارند کاغذ آبی چون خمیر آن را با بلودومتیل رنگ مینمایند و خود جنس کاغذ هم آب خشک کن میباشد لذا مفید واقع میشود.

قسم دیگر: گنجیده سرخ وسفید(انزروت)را نرم بسایند و پنبه را با روغن بادام تلخ آغشته نموده به گنجیده بمالند که به پنبه بچسبد در گوش فرو برند و بر همان گوش بخوابند آب گوش را می کشد.

قسم دیگر:گلیسیرین دو گرم اسید فنیک یک گرم در گوش بچکانند.

ناگفته نماند آنچه در گوش بچکانید باید نه بسیار گرم سوزان و نه سرد و گزنده باشد بلکه باید معتدل و ولرم باشد که به گوش صدمه وارد نیاورد.

 

نظرات بازدیدکنندگان:

نظری برای این خبر ثبت نشده است